Stichting Voetbal Totaal

Organisatie

Organisatorisch ziet de Stichting er als volgt uit:

J.M. Kouwer  -    directeur/bestuurder
D. Luteijn -    voorzitter Raad van Toezicht
H. Kesler  -     lid
H.J.M. van Raaij -    lid
G. Sporre -    lid
C. van Cuilenborg         -    lid 
J. Lilipaly -    lid